Stofftrykk. Foto: Øystein Thorvaldsen

Tekstil

Tekstilverkstedene på Kunsthøgskolen inkluderer fasiliteter for stofftrykk/silketrykk, digital tekstilprinter, vevstoler og bordvever i ulike størrelser, digital jaquardvev, diverse symaskiner og både digitale og manuelle strikkemaskiner.

Stofftrykk

Stofftrykkverkstedet har flere store trykkebord, inkludert et bord med vogn for rapporttrykking. Det finnes rikelig med silketrykkutstyr, blant annet silketrykkrammer, belysningsbord, spylevasker, høytrykkspyler, tørkeskap, A2 blekkskriver for film, og halvautomatisk håndbord.

I tillegg finnes det en digital storformat tekstilprinter, A3-skanner, fargelab, fikseringsutstyr for damp, et stort skap for tørrfiksering, lysbord, sy- og overlockmaskin, pressebord, transferpresser, et eget rom for å arbeide med sterke syrer og baser, et arkiv med prøver av trykk, og et materiallager med godt utvalg stoffkvaliteter til trykk, farger og kjemikalier.

Vaskeriet har store skyllekummer, både industri- og husholdningsvaskemaskin, industritørketrommel, tørkeskap, sentrifuge, og en hollender (til å lage papirmasse).

Verksmester:

Ingunn Bakke
+47 970 67 989
ingubakk@khio.no

Åpningstider:

 • Verksmester er til stede mandag og tirsdag, pluss onsdag i partallsuker fra 08:00–15:00 (08:00–15:45 fra 15.09.–15.05.)
 • Studenter med introduksjonskurs har tilgang i skolens åpningstider alle dager fra 06:00 – 24:00.

Introduksjonskurs:

 • Tre timers kurs.
 • Påmelding via programansvarlig
 • Bruk av digital tekstilprinter avtales med verksmester.

Vev

Vevsalen har et stort utvalg vevstoler, garnlager og fargeri. Det er mulig å spinne sitt eget garn på rokker, farge garnet i fargeriet og veve på små og store billedvever, bordvever, datastyrte flatvever og den digitale jaquardveven TC-1. Det finnes også symaskiner og en broderimaskin, og store bordflater for å jobbe på.

Verksmester:

Arna Kristine Lund-Johnsen
Tlf. 47 41 59 86
arnalund@khio.no

Åpningstider:

 • Verksmester er til stede mandag, tirsdag og fredag fra 09:00 – 15:00
 • Studenter med introduksjonskurs har tilgang i skolens åpningstider alle dager fra 06:00 – 24:00.

Introduksjonskurs:

 • To timers kurs, avtales med verksmester.
 • Broderimaskin: Kontakt verksmester for opplæring.

Søm

Sømverkstedet har en stor maskinpark med både husholdningsmaskiner og spesialiserte industrimaskiner innenfor søm- og presseteknikk: Industrielle rettsømsmaskiner og sikksakk- og blindstingsmaskiner, industrielle overlockmaskiner, industrielt presseutstyr, faldemaskin, møbelsømmaskiner, skomakermaskin, sveisemaskin og knapphullsmaskin.

Verksmester:

Collin Cherry
Tlf. 94 42 55 67
collcher@khio.no

Åpningstider:

 • Verksmester er til stede (...)
 • Studenter med introduksjonskurs har tilgang i skolens åpningstider alle dager fra 06:00 – 24:00.

Introduksjonskurs:

Strikk

Strikkeverkstedet er utstyrt for å kunne kommunisere med tekstil- og trikotasjeindustrien. Det finnes blant annet to digitale strikkemaskiner, tolv håndstrikkemaskiner og annet produksjonsutstyr som dampere, overlockere og linkere. På strikkeverkstedet kan man produsere tekstiler til for eksempel klær eller møbler.

Verksmester:

Dagfinn Sigridson Skoglund
Tlf. 91 64 05 69
dagfskog@khio.no

Åpningstider:

 • Verksmester er til stede tirsdag, onsdag og annenhver torsdag (uker med oddetall) fra 09:00 – 15:00
 • Studenter med sikkerhetskurs har tilgang i skolens åpningstider alle dager fra 06:00 – 24:00.

Sikkerhetskurs:

 • 3-5 dagers kurs.
 • Påmelding via programansvarlig.