Galleri Seilduken, med verk av Klara Ström. Foto: Istvan Virag.

Gallerier

Formrommet, med verk av Marie Hepsø og Eric M. Kelly fra Avgang 2016. Foto: Niklas Lello

Galleri Seilduken 1 og 2

Galleri Seilduken har inngang fra Steenstrups gate, og består av to etasjer med hvert sitt store rom velegnet til visning av installasjoner og skulptur. Galleriene brukes jevnlig til studentutstillinger på Kunst og håndverk og Kunstakademiet. De er i tillegg sentrale visningsarenaer for avgangsutstillingene.

Skylight

I tilknytning til Galleri Seilduken ligger utstillingsrommet Skylight i 3. etasje. Dette disponeres av Kunstakademiet, og brukes enten for frittstående utstillinger eller sammen med resten av Galleri Seilduken som en del av større gruppeutstillinger.

Resepsjonsgalleriet

Resepsjonsgalleriet er et galleri i tilknytning til resepsjonsområdet. Rommene disponeres som regel av Kunstakademiet, Kunst og håndverk eller Design.

P0

P0 er et lite galleri på Prosjekttorget, og disponeres av Kunstakademiet. Prosjekttorget brukes også som utstillingsrom ved større prosjekter.

White Box

White Box er et gallerirom i tilknytning til kantinen.

Øvrige rom

Katedralen

Det lange rommet med glasstak som danner gjennomgangen fra resepsjonsområdet til inngangen til Hovedscenen kalles Katedralen. Her stilles det ofte ut studentarbeider ved avdeling Design.

Prosjekttorget

Prosjekttorget er et stort rom for montering av arbeider, men brukes i blant til utstillinger eller visninger.

Byggetorget

Byggetorget er et stort rom for montering av arbeider, men brukes i blant til utstillinger eller visninger.

Teorirommet

Teorirommet ligger ved siden av Resepsjonsgalleriet i tilknytning til resepsjonsområdet. På tross av navnet Teorirommet brukes ofte rommet sammen med Resepsjonsgalleriet som utstillingsrom.

Black Box

Et rom i tilknytning til Medielab. Utenom utstillinger/performance er rommet i bruk som fotostudio.

Formsalen

Formsalen brukes vanligvis til formundervisning, men brukes også til utstillinger, spesielt under avgang.

Den asiatiske hagen

Den asiatiske hagen, området utenfor glassgangen mellom scenekunstbygget og resten av området, brukes som utstillingsareal ved behov.

Resepsjonsområde, forrom og ganger

Flere rom i tilknytning til resepsjonen og kantinen brukes også til utstillinger ved behov.

Scener

Hovedscenen

Antall publikum: 200

Størrelse: 555 m2

Annet: Snorloft. Orkestergrav med heve/senke-del i midten

Hovedscenen er Kunsthøgskolens største scene, 555 kvadratmeter med 200 plasser, full orkestergrav med midtdel som er hev- og senkbar, komfortable seter og god akustikk. Denne scenen brukes primært til opera og klassisk ballett, men også til større forelesninger og arrangementer. Hovedscenen har snorloft og 14,7 meter opp til taket over scenen. Scenen er 190 kvadratmeter, og sceneåpningen er 12 meter: Denne scenen er på størrelse med hovedscenen på Det Norske Teatret. Sidescenen er 110 kvadratmeter, og det er 255 kvm sal med fast amfi.

Scene 6

Antall publikum: 129

Størrelse: 310 m2

Annet: Snorloft

Scene 6 er den primære scenen for større teaterproduksjoner. Dette er en scene som er unik i sitt slag: Det er en black box-scene med snorloft og heisbare lysbruer. Det er ingen sideamfier, så her er det fullt innsyn til reparbeidet og det som vanligvis er skjult bak scenen i mer tradisjonelle teatre. Dette gir nye muligheter for teaterarbeidet. Scenen er åtte meter høy, 15,5 meter med snorloftet. Det er 129 plasser i det faste amfiet og scenen utgjør 310 kvadratmeter av Kunsthøsgkolens arealer.

Scene 4

Antall publikum: 150

Størrelse: 370 m2

Annet: Dansegulv

Scene 4 er den primære scenen for jazzdans og samtidsdans. Dette er en scene med flytende gulv, bygget spesielt for å dempe hoppene til danserne. Her er det fast amfi med 150 plasser, scenen er til sammen 370 kvadratmeter og det er åtte meter under taket.

Scene 3

Antall publikum: 130 plasser

Størrelse: 290 m2

Annet: Standard lyd- og lysopplegg.

Noe mindre scenehøyde enn Scene 6, men brukes til tilsvarende forestillinger. Kan også brukes til operavisninger, samt større forelesninger og arrangementer. 130 plasser i fast amfi, 290 kvadratmeter black box-scene.

Scene 5

Antall publikum: 93

Størrelse: 180 m2

Annet: Standard lyd- og lysopplegg.

Brukes mest av dans i prøveperioder på visninger, enkelte visninger på master dans eller koreografi kan også forekomme her. Scenen er 180 kvadratmeter og åtte meter under taket.

Scene 1 og 2

Antall publikum: 50

Størrelse: 135/155 m2

Annet: Standard lyd- og lysopplegg.

Mindre black box teaterscener, på henholdvis 135 og 155 kvadratmeter. Plass til maks 50.

Scene 7 og 8

Antall publikum: 40

Størrelse: 125 m2

Annet: Standard lyd- og lysopplegg.

Dette er de aller minste scenene på 125 kvadratmeter hver. Dette er små scener som mest brukes til prøver med registudentene, men enkelte mindre visninger skjer også her.