Litteratursøk

Obligatoriske kurs for førsteårsstudenter (bachelor og master)

Alle nye studenter ved Kunsthøgskolen gjennomgår et obligatorisk opplæringskurs i biblioteket. Dette foregår like etter semesterstart, og varer i ca 1 ½ time. Det blir omvisning i bibliotekets lokaler, samt en enkel innføring i søk via publikumskatalogen BIBSYS Oria + gjennomgang av bibliotekets lenkesamling på hjemmesidene + søk i våre digitale ressurser.

Akademiets studenter innkalles til et obligatorisk 3-timers kurs like etter jul: Dette kurset består av litteratursøk i BIBSYS, Samkatalogen og Norart. Det blir søkt i Atekst og leksika på nett, samt i bibliografiske databaser som indekserer tidsskrifter. Bibliotekets lenkeksamling på hjemmesiden blir gjennomgått.

Hvis andre fag ønsker et tilsvarende 2. kurs, slik Akademiet har, vennligst kontakt biblioteket.

Alle Kunsthøgskolens primærbrukere

Brukerne kan til en hver tid be om hjelp eller opplæring i biblioteket. Dette kan være:

Personalet tilbyr løpende opplæring etter som behovene melder seg. Det kan avtales tid for en-til-en opplæring. Det er ønskelig at bibliotekets brukere skal bli mest mulig selvhjulpne og bygge opp sin personlige informasjonskompetanse. Dette må derimot aldri være til hinder for spørsmål om hjelp, råd og veiledning fra våre brukere