Kilder og kildebruk - nyttige tips og ressurser

I løpet av studietiden din skal du kanskje levere inn noen skriftlige oppgaver. Da kan det være du trenger å bruke kilder.

Det er lov å bruke andres deler av et verk, ja det er faktisk forventet av deg, men kun dersom du oppgir kilde. Hvis ikke er det snakk om plagiat. Plagiat betraktes som fusk. 

Du skal bruke kilder, men du må gjøre det på riktig måte.

Du må vise hvor du har hentet informasjonen din fra og henvise til det på en slik måte at andre kan følge dine referanser og finne det samme som deg. Siteringer og litteraturlister skal gjøre det lett for leseren å skille mellom ditt bidrag og brukte kilder.

Det er ulovlig (jfr. Lov om opphavsrett til åndsrett m.v.) å gjengi en annen forfatters tekst på en slik måte at leseren kan få inntrykk av at det legges fram originalt stoff.

Biblioteket har en rekke titler om hvordan skrive oppgave

Hvorfor sitere?

 • akademisk redelighet
 • unngå plagiat
 • kreditere opphavsperson
 • vise akademisk integritet
 • gi vurderingsgrunnlag
 • gjøre det mulig å finne frem til kildene
 • gjøre forskning etterprøvbar
 • handle i tråd med Åndsverkloven

Kilder og kildebruk

 • Søk og skriv - for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne
 • Kildekompasset - styr unna plagiering
 • VIKO - hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving
 • PhD on Track - nyttige tips til deg som skal i gang med en kritisk refleksjon
 • Korrekturavdelingen - sjekk rettskrivingen din!

Opphavsrett

 • Clara - Informasjonssentral for opphavsrett og klarering
  Ønsker du å bruke musikk, film, tekst eller bilder? Lurer du på hvilke regler som gjelder? Clara viser vei og forteller
 • DelRett - Opphavsrett og undervisning
 • UiB - Ofte stilte spørsmål om opphavsrett i undervisning. Hvilke regler gjelder for bruk av tekst, lydopptak, bilder og film i undervisning?
 • Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.
 • Opphavsrett - notat utarbeidet for Forskerforbundet av professor dr. juris Olav Torvund
 • Creative Commons - hva er det?