Trine Wester

Trine Wester tilhører fellesfagene ved avdeling for Kunst og Håndverk. Arbeidsområdet innebærer undervisning og veiledning av studenter på BA og MA nivå, samt fagansvarlig for skolens digitale fabrikasjons-verksted: dForm.

Wester er utdannet billedkunstner ved kunstakademiet. Egen kunstnerisk praksis har røtter i en post media tradisjon, og arbeidene består i en blanding av foto, animasjon, digitalt genererte bilder og 3 dimensjonale arbeider. Interesse for teknologi-filosofi er utgangpunktet for både egne arbeider og undervisningen ved KHiO.

www.trinewester.no/