Sunniva Lundh

Sunniva Lundh har mastergrad i pedagogikk fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Her har hun studert innenfor studieretningen Kunnskap utdanning og læring, med spesialiseringsområde Læreplanarbeid, undervisning og vurdering. Tidligere har Sunniva blant annet jobbet med forskning og utredning for Senter for IKT i utdanningen.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo arbeider Sunniva som studiekonsulent og rådgiver for studieplanrevisjon, og har vært ansatt i Seksjon for studier og forskning siden september 2014.