Mette Aaseth

Koordinator ved gjennomføring av større arrangementer.
Program og dokumentasjon ved produksjoner i regi av scenekunstfagene.
Medlem av redaksjonen for khio.no