Matteo Antoniazzi

Ansvar for tidsskriftsabonnementer, databaser, samt studentoppgaver fra avdelingene Design, samt Kunst og håndverk.

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap (2015) med oppgaven «Mapping the TORCH Ontology to Schema.org». Bachelor i språk og litteratur: svensk, engelsk, italiensk (Università degli Studi di Milano)