Eva Løveid Mølster

Løveid Mølster er cand.philol. med hovedfag i filosofi og grunnfag i kunsthistorie, estetikk og idéhistorie fra Universitetet i Bergen og Uppsala Universitet.

Fra 2011 til 2015 var Løveid Mølster avdelingsleder for avdeling for scenekunst ved Westerdals Oslo School of Arts, Communications and Technology. Hun har tidligere bl.a. vært leder for Norsk Tidsskriftforening (2004-2007), fotobokansvarlig for tidsskriftet Objektiv (2009-2011), undervist og holdt foredrag i kunstteori med spesiell fokus på analytisk kunstfilosofi, skrivepraksis og fotokunst.

Hun har vært redaksjonssekretær og skribent for tidsskriftene Billedkunst (Norske Billedkunstnere, 2009-2011), Samtiden (Aschehoug, 2004-2006) og Nytt Norsk Tidsskrift (Universitetsforlaget, 2002-2003), anmeldt fotobøker for tidsskriftet Objektiv (2009-2011) og skrevet etterordet i Arthur Danto, «Kunstens avslutning (Pax Artes, 2006). Hun er for tiden redaksjonsrådsmedlem i Syn og Segn (Samlaget).