Kristin Øye Gjersdal

  • Ansvarlig for opptak på BA Teater
  • Studiekonsulent, Opera