Jesper Alvær

2013-2017: Stipendiat, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, avdeling Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo
2010-2012: Studieleder MA-programmet, avdeling Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo

Alværs stipendiatprojekt Work, work tematiserer arbeids- og økonomiske forhold omkring produksjonen av kunst og kunstnerisk kontekst på den samtidige kunstscenen. Projektet er relevant både som en selvrefleksiv kunstnerisk undersøkelse og som en politisk/konseptuelt manifestasjon. Når den globale økonomien endres markant og politisk og klassemessig tilhørighet tilspisses, tydeliggjøres den økonomiske og maktpolitiske rollefordelingen, også i kunstens verden. Alværs prosjekt vil kunne undersøke og iscenesette slike forhold på en presis måte. Det vil skrive seg inn i en international kontekst, som Alvær allerede er en aktiv deltaker i.

I "Work, work" består alle prosjektets elementer av kritisk refleksjon. Prosjektet er komplekst og består av flere gjensidig avhengige lag av ansettelser, produksjoner og analyser/diskusjoner. Alværs metode består av en rekke produksjons- og dokumentasjonsprosesser, og dokumentasjon inngår derfor som en av de sentrale kunstneriske verktøyene i både dette og Alværs tidligere prosjekter. "Work, work" tar sikte på å presenteres som en samlet utstilling og en utgivelse av tekstuell kritisk refleksjon, som igjen er tenkt direkte som forskningsbasert offentliggjøring.

Jesper Alvær har en omfattende international kunstnerisk produksjon, som på et høyt nivå har utforsket beslektede tematikker. Work, work fremstår derfor som en naturlig og logisk videreutvikling av et mangeårig kunstnerisk projekt.