Dyveke Sanne

Dyveke Sanne er utdannet bl.a. ved Statens kunstakademi (SKA), Institutt for romkunst; kunst og arkitektur (AHO, SKA, SHKS), Statens håndverks - og kunstindustriskole (SHKS) og hatt videreutdanningsstipend til Hamburg og New York (SKA) 1993-94.

Hennes kunstnerskap spenner vidt, med hovedtyngde innen kunst i offentlige rom. Arbeidene er kontekst-og stedsspesifikke, og forholder seg ofte til et aktivt, medvirkende publikum, med lys og bevegelse som sentrale elementer. Hun er opptatt av betydninger og fenomener knyttet til det fremkallende, persiperende blikket, -den glimtvise forskyvningen som blir liggende til siden for det utpekte, fokuserte sentrum, -slik det stedlige er knyttet til fluktuerende forhold mellom sentrum og periferi.

Sanne har hatt en rekke kunstoppdrag i offentlige rom og mottatt flere priser, blant annet Norsk lyspris for sitt kunstprosjekt ”Perpetual Repercussion” ved Svalbard globale frøhvelv i 2009, og for bidraget ”Frangipani” til Åpen internasjonal idekonkurranse til tsunamiminnested på Bygdøy i 2006. Hun har bidrag i flere nasjonale og internasjonale publikasjoner.

Sanne har i flere år vært kunstnerisk konsulent for Kunst i offentlige rom (KORO), bl.a. som leder for kunstutvalget for det nye konserthuset i Stavanger, og som deltaker i rådgivende kompetanseorgan for forprosjekt til minnested etter 22.juli. Hun har hatt daglig lederansvar for Etterutdanning for kunstnere (NBK, Norsk kulturråd) og hatt en rekke kunstneriske verv.

www.dyvekesanne.com