Charlotte Boger

Katalogisering og klassifikasjon, scenekunst, samt studentoppgaver fra avdelingene Balletthøgskolen, Operahøgskolen, samt Teaterhøgskolen.