Søknadsfristar 2019

Oversikt over søknadsfristar og lenker til informasjon om søkeprosessen og opptaksprøver til studium som startar hausten 2019. Søknadsvedlegga blir lagt ut to månader før fristane.

1. oktober 2018 (kl. 23.59)

3. desember 2018 (kl. 23:59)

17. desember 2018 (kl. 23:59)

15. januar 2019 (kl. 23:59)

  • Ph.d. (Stipendiatprogrammet)

1. februar 2019 (kl. 23:59)

1. mars 2019 (kl. 23.59)

1. april 2019 (kl. 23:59)

Spørsmål om opptak sendast til postmottak@khio.no. Skriv namnet på studiet i emnefeltet.

Ikkje opptak i 2019

  • Bachelorstudium i regi

Open skole 13. og 14. desember 2018
KHiO opnar dørene og inviterer nye søkarar og andre interesserte til Open skole.
Sjå meir om programmet her.

Lurer du på korleis det er å studere på KHiO?