KHiO etablerer varslingsnemnd

In a letter to the Ministry of Education, the Oslo National Academy of the Arts has detailed its plan for processing the whistle-blowing case that the ministry was notified of before Christmas. As part of the Academy’s action plan for a safe educational and working environment, one of the measures of immediate priority concerns founding a whistle-blowing panel.

Brev av 12.01.2018 fra KHiO til Kunnskapsdepartementet og vedlegg med handlingsplan.

Varslingsnemnda vil bestå av eksterne og interne medlemmer. Ambisjonen er å gjøre det både lettere og tryggere å si ifra om mulige brudd på høgskolens etiske retningslinjer.

Ledelsen på KHiO har besluttet å lage en handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø for å skape trygghet for at systemer og rutiner er hensiktsmessige for å avdekke og håndtere mobbing og trakassering.

Tiltakene i handlingsplanen vil inkludere flere strakstiltak, fokus på doble relasjoner, system og organisasjonsevaluering og kultur og kompetanse.