Intervju med Sindre Christian Bjelland og Christine Nypan, studenter PPU dans

Hva får en danser med en aktiv karriere til å søke seg til praktisk-pedaogisk utdanning? Vi har fått et par av studentene til å gi oss noen svar.

(Merk: disse intervjuene ble gjort i 2015.)

Intervju med Sindre Christian Bjelland

Hvem er du og hva er din bakgrunn?

Jeg heter Sindre Christian Bjelland, er 22 år, fra Oslo. Jeg startet å danse ballett da jeg var 7 år, på den Norske Opera & Balletts Ballettskole. Da jeg var 15 år, startet jeg på BA Klassisk Ballett ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor jeg gikk ut i 2011.

Under mitt første år på KHiO, dro jeg på utveksling til Perm State Ballet College i Russland. På grunn av en ryggskade under mitt siste år på KHiO, som gjorde at jeg gikk glipp av mye undervisning og flere auditions, tok jeg et ekstra skoleår på Hungarian Dance Academy i Budapest, for å komme meg i form til auditions neste år.  Etterhvert som jeg jobbet, merket jeg at jeg trengte flere kvaliteter i min danseteknikk, og startet på en etterutdanning i moderne dans på Copenhagen Contemporary Dance School i København. Jeg har jobbet som freelance danser siden da, og danset blant annet på Den Norske Opera & Ballett, og vært med på turneer med Copenhagen Dance Arts.

Hvorfor søkte du PPU og KHiO?

Jeg valgte å ta en pause fra egen dansekarriere, på grunn av mye smerter i ryggen, og for å tenke og hente ny inspirasjon for hva jeg kan gjøre fremover i livet.

Ettersom jeg har mye kunnskap om ballett, og har en stor kjærlighet for dansekunst, bevegelse og trening, var PPU et naturlig valg. Dansere flest sliter med skader, og jeg har tenkt mye på hva man kan gjøre for å unngå de. Jeg tror mange skader kan unngås, med riktig kunnskap og fremgangsmåte hos en danselærer, og i bevisstgjøring av elever. I all hovedsak søkte jeg PPU for å få et innblikk i en lærers oppgaver, og hvordan man kan formidle kunnskaper videre til mennesker forskjellige aldre, på best mulig måte.

Hvordan er det å være student på PPU og KHiO?

Jeg stortrives i klassen på PPU. Miljøet er trygt, og lærerne er meget dyktige. I min klasse er vi alle i forskjellige aldre, og har forskjellig danse/ teaterbakgrunn, som gir rom for mange interessante samtaler og erfaringer å dele, samt nye fantastiske folk å bli kjent med. Det er mange spennede ting som skjer på huset, og ikke minst mange flinke folk. Fasilitetene på skolen er blant de beste i verden, og det er stort rom for selvutvikling. En ekstra gode for min egen del er alle de fine pianoene på skolen, som har blitt til min hobby etter mange år i studioer med piano i.

Har dette studiet påvirket deg som utøver/kunstner?
Det jeg har lært frem til nå, har vært veldig lærerikt, og jeg forstår mye mer av den tause kunnskapen jeg har fra før rundt dans og mennesket generelt. Når man er utøver i dans, vil man gjerne være/ bli god i alt med en gang, som ikke alltid er like lett (ikke mulig), Men når man har de riktige verktøyene, og kunnskapene som jeg frem til nå har lært på PPU, gir det en enorm klarhet i hva man bør gjøre for å nå et mål innenfor dans, eller andre fag, enten som utøver, eller som lærer for elever. Det har også åpnet en større forståelse for mennesker og barn i utvikling generelt, både fysisk og psykisk, og hvor mye man faktisk skal ta hensyn til, når man lærer bort noe. Jeg har også lært mye om meg selv, og tror dette studiet vil komme til nytte på mange områder av livet senere.

Hvordan ser du for deg din videre yrkeskarriere? Hva brenner du for og hvilke visjoner har du?

Jeg ønsker å bli en del av et støtteapperat for dansere/ idrettsutøvere, og hjelpe de til å bli best mulig, med minst mulig skader. For å gjøre dette, må jeg kunne formidle kunnskap, og jeg må ha mye kunnskap om dans, kropp, psykologi, og trening. Etter PPU studiet på KHiO, ønsker jeg å ta en bachelor innenfor trening, coaching og idrettspsykologi ved NIH, eller et liknende studie, for så å jobbe ved en danseinstitusjon/idrettsinstitusjon som trener/ danselærer/ coach, for dansere som har behov for restituerende eller skadeforebyggende trening. Jeg kan også tenke meg å forske på forskjellige områder innefor trening og dans, for å finne tiltak, som kan minske forekomsten av skader, eller tiltak som kan føre til raskere fremgang hos dansere som ønsker spesifikke kvaliteter i sin danseteknikk.

Intervju med Christine Nypan

Hvem er du og hva er din bakgrunn?

Christine Nypan: Jeg har danseutdannelse med statlig eksamen (Bachlor) EAT Jazz, fra Paris. Videre har jeg spesialisert meg og utdannet meg i urbane dansestiler.  Jeg har jobbet som danser, pedagog og koreograf i Norge, Frankrike, Brasil og USA.

Hvorfor søkte du PPU og KHiO?

Jeg ville tilegne meg  kompetanse om hvordan jeg kan videreformidle egen kunnskap innen dans. Som lærer og utøver av urbane danse stiler ønsket meg en større bevissthet rundt det pedagogiske aspektet.

Hvordan er det å være student på PPU og KHiO?

Det er hardt arbeid, dyktige forelesere og veileder. Mye refleksjon rundt valg, visjoner og verdier.

Har dette studiet påvirket deg som utøver/kunstner?

Det har gjort meg mere bevisst på hvordan dansen har vært med på å forme min personlighet og selvverd. Det har tydeliggjort verdien av kunnskapen jeg sitter på og hva jeg syntes er viktige egenskaper og kvaliteter som utøvende danser.

Hvordan ser du for deg din videre yrkeskarriere?  

Jeg vil jobbe videre som utøvende danser, pedagog og koreograf.

Hva brenner du for og hvilke visjoner har du?

Å skape prosjekter der dans/kunst kan være med å hjelpe mennesker til å finne sinn verdi og gi dem tro på sine egne ressurser, tradisjoner og muligheter.  Jeg ønsker å skape en arena der forskjellige danse stiler og utrykk kan utforske og lære av hverandre. Gjennom felleskap og eksperimentering ønsker jeg å være med på å utvikle nye sceniske utrykk.