Informasjon om opptaksrunder ved avd. Dans 2018/ Information regarding admission Academy of Dance 2018

BA KLASSISK BALLETT
Orientering om 2. opptaksrunde (6 april 2018) – BA Klassisk Ballett / Information about the 2nd round of auditions (6th April 2018) – BA Classical Ballet

Kandidater videre til 2. opptaksrunde Klassisk Ballett/ Candidates proceeding to the 2nd round Classical Ballet:
Dato 06.04.18:

158856     158861   158822   158813     158845
158868     158812   158869   158821     158866
158815     158835   158849   158870     158823
158831     158817   158842   158837
158867     158850   158802   158844