Informasjon om opptak ved Balletthøgskolen 2017/ Information regarding admission Academy of Dance 2017

MA DANS/MASTER IN DANCE
Orientering om neste opptaksrunde (28.04.2017) – Master i dans / Information about the next round of auditions (28 April 2017) – Master in dance

Kandidater som går videre i opptaksrunden, 28.04.17/ candidates proceeding to the next round of auditions 28 of April:
Søknadsnummer
156716
156702
156714
156700
156718
156720
156717

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

MA DANS/MASTER IN DANCE
Orientering om neste opptaksrunde (27.04.2017) – Master i dans / Information about the next round of auditions (27 April 2017) – Master in danceKandidater som går videre i opptaksrunden, 27.04.17/ candidates proceeding to the next round of auditions 27 of April (Scene 5):
Søknadsnummer

156723
156716
156709
156701
156702
156714
156700
156718
156720
156713
156717
                                                                                                                                                                                                                                      

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Orientering om neste opptaksrunde (19 april 2017) – Master i Koreografi / Information about the next round of auditions (19 April 2017) – Master in Choreography

Kandidater som går videre i opptaksrunden for Master i koreografi/ candidates proceeding to the next round of auditions of Master in choreography
Søknadsnummer i Søknadsweb/ Application number in Søknadsweb:
156609
156610
156615
156607
156627
156611
156629
156612
156621
156606
156616
156601

Dato/date: 19.04.17
Sted/place: Scene 5
Tid/time: 09.30

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


Informasjon om hvem som er tatt opp til studiet Bachelor i Klassisk Ballett for 2017 / Information about who is admitted to the Bachelor in Classical Ballet for 2017

NO: 8 søkere tilbys studieplass på bachelorstudiene i Klassisk Ballett. Det var i år 74 søkere til bachelor i Klassisk Ballett. De nye studentene har vært i gjennom 3 dager med opptaksprøver. Studentene har også vært gjennom intervjuer og fysiske tester. Der er 3 kandidater på venteliste.                                 ENG: 8 applicants will be offered admission to the Bachelor studies in Classical Ballet. There were 74 applicants for the Bachelor in Classical Ballet. The new students have been through 3 days of auditions. The students have also been a through interviews and physical tests. There are 3 candidates on the waiting list                                                                                                                                                                                    
Følgende kandidater tilbys studieplass/The following candidates are offered admission:
Tiri Anemone Maria Berge
Mattheus Per Ivanhoe Bäckström
Jack Hartill
Maria Pushkova
Fartein Bentsen Ringset
Rut Sahlberg
Aurora Stray-Pedersen
Mathias Philip Møller Tannæs

Husk at frist for å godta via SøknadsWeb, er 18.04.17. / Remember that the deadline to accept in SøknadsWeb, is 18.04.17.

Informasjon om hvem som er tatt opp til studiene BA i Jazzdans og BA i Samtidsdans skoleåret 2017/2018.16 søkere tilbys studieplass på bachelorstudiene i jazzdans og samtidsdans. 

Det tas inn 8 studenter på hvert studium, 7 kvinner og 1 mann på jazzdans, og 6 kvinner og 2 menn på samtidsdans.
Der er 3 kandidater på venteliste for begge program.

Det var i år 98 søkere til BA studiet i jazzdans og 85 søkere til BA studiet i samtidsdans. De nye studentene har vært i gjennom 3 opptaksrunder hvor de har blitt prøvd i klassisk ballett, moderne dans, jazz dans og improvisasjon eller hip hop, og de har vist egne danser. Studentene har også vært gjennom intervjuer og fysiske tester.

Følgende kandidater tilbys studieplass:
BA Jazz:
Sara Johanna Albertsson
Anna Louise Amundsen
Frida Berg Aas
Fanny Geiwald Gauperaa
Kristine Vestby Holstad
Sofia Löfdahl
Maria Elvebakk Saidi
Rasmus Tirronen

BA Samtidsdans:
Rebekka Andresen
Anna Benedicte Andresen
Edith Askeland
Sarah Louise Fischer Luckow
Tormod Skår Midtbø
Morten H. Stenersen
Lisa Teige
Embla Åsatun Solheim
Husk frist for å godta plassen er tirsdag 18. april 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BA JAZZ og SAMTID
Orientering om 3. opptaksrunde for (20-21 mars 2017) - BA Jazz og BA Samtid / Information about the 3rd round of auditions (20-21 March 2017) - BA Jazz and Contemporary dance


Kandidater videre til 3. opptaksrunde Samtid/ Candidates proceeding to the 3rd round Contemporary:
Sted: Scene 4
Dato 20.03.17:
Nummer i SøknadsWeb:

153408
153410
153413
153419
153425
153437
153453
153456
153490
153510
153511
153522
153523
153573
153588
153591
153598

Kandidater videre til 3. opptaksrunde Jazz/ Candidates proceeding to the 3rd round Jazz:
Sted: Scene 4
Dato 21.03.17:
Nummer i SøknadsWeb:

153413
153415
153426
153443
153452
153473
153481
153485
153496
153506
153510
153522
153544
153546
153547
153560
153563

ORIENTERING OM OPPTAK -  BA JAZZ OG BA SAMTID
Orientering om 2. opptaksrunde for (16-17 mars 2017) - BA Jazz og BA Samtid / Information about the 2nd round of auditions (16-17 March 2017) - BA Jazz and Contemporary dance

Kandidater videre til 2. opptaksrunde Samtid/ Candidates proceeding to the 2nd round Contemporary:
Sted: Hovedscenen
Dato 16.03.17:
Nummer i SøknadsWeb:

153494
153404
153530
153573
153525
153490
153456
153522
153588
153510
153413
153403
153437
153419
153523
153591
153457
153511
153593
153586
153539
153453
153408
153598
153536
153410
153440

Kandidater videre til 2. opptaksrunde Jazz/ Candidates proceeding to the 2nd round Jazz:
Sted: Hovedscenen
Dato 17.03.17:
Nummer i SøknadsWeb:

153563
153485
153426
153609
153452
153473
153509
153560
153579
153581
153443
153431
153496
153415
153492
153601
153481
153425
153547
153506
153544
153546
153465
153508
153524
153471
153565