Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet er et treårig program (180 studiepoeng) innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som etter loven er sidestilt med forskning. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering.

Gjennomført stipendiatprogram fører fram til førsteamanuensiskompetanse.

Kunsthøgskolen i Oslo er med i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid der stipendiatprogrammet inngår. Stipendiatprogrammet ledes av et programstyre oppnevnt av departementet og administreres av Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Uteksaminerte stipendiater

Jesper Alvær

Jesper Alvær disputerte i 2017. Read more about Alværs project.

Yuka Oyama

Yuka Oyama disputerte i 2017. Read more about Yuka Oyamas project.

Geir Tore Holm

Geir Tore Holm disputerte i 2017. Les mer om Holms prosjekt.

Eva-Cecilie Richardsen

Eva-Cecilie Richardsen disputerte i 2016.

Siri Hermansen

Siri Hermansen disputerte i 2016.

Birgitte Appelong

Birgitte Appelong disputerte i 2016.

Andreas Bunte

Andreas Bunte disputerte i 2016.

Annelise Bothner-By

Annelise Bothner-By disputerte i 2015

Njål Sparbo

Njål Sparbo disputerte i 2014.

Thomas Kvam

Thomas Kvam disputerte i 2014.

Andreas Siqueland

Andreas Siqueland disputerte i 2013.

Ane Hjort Guttu

Ane Hjort Guttu disputerte i 2013.

Marianne Heier

Marianne Heier disputerte i 2013.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk

Per Gunnar Eeg-Tverbakk disputerte i 2012

Sara Margrethe Oskal

Sara Margrethe Oskal disputerte i 2010.

Tyra Tønnessen

Prosjekt: "Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste" - en utvikling av Konstantin Stanislavskijs improvisasjonsmetoder.

Tyra Tønnessen disputerte i 2009.

Tone Hansen

Project:
Megamonstermuseum: The Art Sphere as a Public Arena

Abstract:
The fellowship project Megamonstermuseum: The Art Sphere as a Public Arena started in 2003 and has aimed to discuss the concept of the public and the changing notion of the public sphere, with the use of the art museum as a specific case study.

Tone Hansen disputerte i 2009.