Om programmet

Stipendiatprogrammet er et treårig program (180 studiepoeng) innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som etter loven er sidestilt med forskning. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering.

Gjennomført stipendiatprogram fører fram til førsteamanuensiskompetanse.

Opptak

Ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid

Det vert ikkje kunngjort opptak til Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid hausten 2017. Les mer. Kunsthøgskolen er i gang med å etablere eigen ph.d-grad og kunngjering av opptaket vil mest sannsynleg skje etter årsskiftet. Dersom du er interessert i søknadsinformasjon når det ligg føre, kan du registrere deg her.

For meir informasjon om stipendiatprogrammet kontakt Linda Thu linda.thu@khio.no.

Uteksaminerte stipendiater

Geir Tore Holm

Geir Tore Holm disputerte i 2017. I stipendiatprosjektet har økologi vært forsøkt brukt som begrep for å posisjonere og beskrive en indre struktur i kunstnerskapet, tydeliggjøre det, og for å sette det i en videre sammenheng. Les mer om Holms prosjekt.

Eva-Cecilie Richardsen

Eva-Cecilie Richardsen disputerte i 2016. Richardsen har gjennom fotografier, videoarbeider, installasjon, tekst, performativ dokumentasjon og fotopublikasjon forsket på koreografiens tverrestetiske muligheter. Les mer om Richardsens prosjekt.

Siri Hermansen

Siri Hermansen disputerte i 2016. Hermansen har undersøkt hva som skjer når et samfunn blir dypt tranformert av katastrofe, og laget film og fotografi fra Tsjernobyl, Detroit og Kiruna. Les mer om Hermansens prosjekt.

Andreas Bunte

Andreas Bunte disputerte i 2016. Bunte har tatt utgangspunkt i vitenskapelige filmer produsert i Tyskland i sitt videokunstprosjekt Library for A-Scientific Film 2012-2015. Les mer om Buntes prosjekt.

Birgitte Appelong

Birgitte Appelong disputerte i 2016. Appelong har utforsket bruk av moderne teknologi til lyssetting av vernede bygg og rom som ikke tidligere har vært lyssatt. Les mer om Appelongs prosjekt.

Annelise Bothner-By

Annelise Bothner-By disputerte i 2015. Bothner-By utforsket utstillingsdesign for museer, hvordan publikums tilstedeværelse i rommet kan bli del av en utstillings fortellinger. Les mer om Bothner-Bys prosjekt.

Njål Sparbo

Njål Sparbo disputerte i 2014 med prosjektet "Å synge på scenen - med en psykofysisk tilnærming". Les mer om Sparbos prosjekt.

Thomas Kvam

Thomas Kvam disputerte i 2014.

Andreas Siqueland

Andreas Siqueland disputerte i 2013.

Ane Hjort Guttu

Ane Hjort Guttu disputerte i 2013.

Marianne Heier

Marianne Heier disputerte i 2013.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk

Per Gunnar Eeg-Tverbakk disputerte i 2012

Sara Margrethe Oskal

Sara Margrethe Oskal disputerte i 2010.

Tyra Tønnessen

Prosjekt: "Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste" - en utvikling av Konstantin Stanislavskijs improvisasjonsmetoder.

Tyra Tønnessen disputerte i 2009.

Tone Hansen

Project:
Megamonstermuseum: The Art Sphere as a Public Arena

Abstract:
The fellowship project Megamonstermuseum: The Art Sphere as a Public Arena started in 2003 and has aimed to discuss the concept of the public and the changing notion of the public sphere, with the use of the art museum as a specific case study.

Tone Hansen disputerte i 2009.