System eller metode for å opprettholde teknisk nivå under skadeperiode

Kort om prosjektet:
Metoden tar utgangspunkt i skadede studenters behov for å opprettholde og utvikle tekniske ferdigheter under rehabilitering, med særlig fokus på bruk av torso og armer samt plassering og styrke i bruk av bein og føtter. All trening foregår sittende dermed blir ikke skadede del av kroppen belastet. Metoden gjør også at studenten har lettere for å følge med klassen for kontinuerlig trening og opparbeide mindre fravær.

Prosjektleder: Antonio Ferraz

Mer informasjon: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/159965