Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

En nylansert nettside markerer avslutningen av KU-prosjektet «Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst», et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo.

www.interimp.no

Denne nettsiden dokumenterer refleksjonsarbeid fra det kunstneriske utviklingsprosjektet «Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst» (INTERIMP) – et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), med ekstern finansiering fra det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid/Prosjektprogrammet (2012–2015).

Prosjektdeltakere har vært musikerne Lisa Dillan, Sidsel Endresen (2012–2014) og Ivar Grydeland (alle NMH), og danserne Siri Jøntvedt, Cecilie Lindeman Steen og Ingunn Rimestad (alle KHiO).

Formålet med prosjektet har vært å undersøke og øke bevisstheten rundt prosesser og problemstillinger som oppstår når improviserende dansere og musikere møtes på gulvet. Les mer om prosjektet.