Valg 2019

Denne våren er det valg av rektor og prorektor, og disse nomineres og velges som par. I tillegg skal nye interne representanter til KHiO-styret velges. Alle fungerer i en fireårig periode.

Rektorvalg

Det er ingen begrensninger i hvem som er valgbar til rektor og prorektor.

Det er nedsatt en nominasjonskomité som arbeider med å finne aktuelle kandidater. Nominasjonskomiteen leverte sin innstilling 28. februar.

Studenter og ansatte kan nominere alternative kandidater frem til 14. mars. Kandidatene må ha gitt samtykke, og nominasjonen være underskrevet av fem stemmeberettigede. Skjema for nominasjon kan lastes ned her.

Les det komplette valgreglementet.

Annonserte kandidater
 • Måns Wrange (rektor) og Anne-Linn Akselsen (prorektor). Valgprogram.
 • Jørn Mortensen (rektor) og Heidi Haraldsen (prorektor). Valgprogram.

Les mer om kandidatene.

Viktige datoer
Datoer Innhold
18. februar Frist for å nominere kandidater til nominasjonskomiteen.
22. januar – 28. februar Kandidater offentliggjøres fortløpende
28. februar – 14. mars Mulighet til å foreslå alternative kandidater
21. mars kl. 10-12 Valgmøte der kandidatene presenterer seg selv. Sted: Hovedscenen
21. mars – 3. april Forhåndsstemming
4. april Valgdag
11. april Ny avstemming dersom ingen av kandidatene har fått over 50% av de avgitte stemmene. Da foretas en ny avstemming der kun de to kandidater som har fått flest stemmer deltar.
Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen finner kandidater til rektorvalget. Man kan foreslå kandidater til rektornominasjon@khio.no innen 18. februar. Komiteen sluttfører sitt arbeid 28. februar med en innstilling. (Kandidater kan også, hvis de er klare, annonseres tidligere.) Det er mulig for studenter og ansatte å nominere kandidater på et eget nominasjonsskjema etter at komiteen har sluttført sitt arbeid 28. februar og i to uker fremover.

 • Morten Gjelten (leder)
 • Martin Lundell
 • Saskia Holmkvist
 • Øyvind Jørgensen
 • Jan Petterson
 • Toril Carlsen
 • Miriam Sogn
 • Therese Veier
 • Merit Kristiansen
 • Helena Schuback
 • Julie Kristensen
Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av valg på rektor/prorektor og valg på styremedlemmer.

 • Anna Einarsson (leder)
 • Britt-Heidi Jeanette Hansen (nestleder)
 • Ingunn Rimestad
 • Sigurd Strøm
 • Stian Grøgaard
 • Hans Hamid Rasmussen
 • Runar Hodne
 • Mattias Hellberg, vara: Melanie Kitti
 • Siren Tjøtta (sekretær)

Valg på interne styremedlemmer

Fire interne styremedlemmer – tre faglig ansatte og én teknisk-administrativ ansatt – velges for fire år.

Frist for nominasjon er 2. mai og selve valget blir 23. mai (med forhåndsstemming fra og med 6. mai).

Viktige datoer
Datoer Innhold
8. april – 2. mai I denne perioden kan man nominere kandidater til styrevalget. Mer informasjon om fremgangsmåte vil bli publisert
2. mai Nominasjonsfrist
3. mai Offentliggjøring av kandidater på intranett
6. mai – 22. mai Forhåndsstemming
23. mai Valg

Valg på studentrepresentanter

Valg på to studentrepresentanter til styret gjøres i første halvdel av høstsemesteret. Disse velges for ett år av gangen.

Studentene nominerer kandidater selv, og studentrådet fungerer som valgstyre.

Datoer for dette vil bli offentliggjort senest 1. september 2019.