Valg 2019

Denne våren er det valg av rektor og prorektor, og disse nomineres og velges som par. I tillegg skal nye interne representanter til KHiO-styret velges. Alle fungerer i en fireårig periode.

Rektorvalg

Det er ingen begrensninger i hvem som er valgbar til rektor og prorektor. Det er nedsatt en nominasjonskomité som arbeider med å finne aktuelle kandidater.

Studenter og ansatte oppfordres til å foreslå kandidater for nominasjonskomiteen, fra dags dato og frem til 18. februar. Kandidatforslag sendes per e-post rektornominasjon@khio.no. Du kan også ta direkte kontakt med et medlem i nominasjonskomiteen (se medlemsliste under).

Nominasjonskomiteens innstilling er klar 28. februar, men kandidater vil – hvis de er klare tidligere – annonseres fortløpende.

Les det komplette valgreglementet.

Annonserte kandidater
 • Jørn Mortensen (rektor) og Heidi Haraldsen (prorektor)
Viktige datoer
Datoer Innhold
18. februar Frist for å nominere kandidater til nominasjonskomiteen.
22. januar – 28. februar Kandidater offentliggjøres fortløpende
28. februar – 14. mars Mulighet til å foreslå alternative kandidater
21. mars kl. 10-12 Valgmøte der kandidatene presenterer seg selv. Sted: Hovedscenen
21. mars – 3. april Forhåndsstemming
4. april Valgdag
11. april Ny avstemming dersom ingen av kandidatene har fått over 50% av de avgitte stemmene. Da foretas en ny avstemming der kun de to kandidater som har fått flest stemmer deltar.
Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen finner kandidater til rektorvalget. Man kan foreslå kandidater til rektornominasjon@khio.no innen 18. februar. Komiteen sluttfører sitt arbeid 28. februar med en innstilling. (Kandidater kan også, hvis de er klare, annonseres tidligere.) Det er mulig for studenter og ansatte å nominere kandidater på et eget nominasjonsskjema etter at komiteen har sluttført sitt arbeid 28. februar og i to uker fremover.

 • Morten Gjelten (leder)
 • Martin Lundell
 • Saskia Holmkvist
 • Øyvind Jørgensen
 • Jan Petterson
 • Toril Carlsen
 • Miriam Sogn
 • Therese Veier
 • Merit Kristiansen
 • Helena Schuback
 • Julie Kristensen
Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av valg på rektor/prorektor og valg på styremedlemmer.

 • Anna Einarsson (leder)
 • Britt-Heidi Jeanette Hansen (nestleder)
 • Ingunn Rimestad
 • Sigurd Strøm
 • Stian Grøgaard
 • Hans Hamid Rasmussen
 • Runar Hodne
 • Mattias Hellberg, vara: Melanie Kitti
 • Siren Tjøtta (sekretær)

Valg på interne styremedlemmer

Fire interne styremedlemmer – tre faglig ansatte og én teknisk-administrativ ansatt – velges for fire år.

Datoer for nominasjon og valg av interne styremedlemmer vil bli offentliggjort i løpet av februar.

Viktige datoer
Datoer Innhold
8. april – 2. mai I denne perioden kan man nominere kandidater til styrevalget. Mer informasjon om fremgangsmåte vil bli publisert
2. mai Nominasjonsfrist
3. mai Offentliggjøring av kandidater på intranett
6. mai – 14. mai Forhåndsstemming
15. mai Valg

Valg på studentrepresentanter

Valg på to studentrepresentanter til styret gjøres i første halvdel av høstsemesteret. Disse velges for ett år av gangen.

Studentene nominerer kandidater selv, og studentrådet fungerer som valgstyre.

Datoer for dette vil bli offentliggjort senest 1. september 2019.