Seminar/visning

Brynjar Åbel Bandlien: Recurrences II

Brynjar Åbel Bandlien er stipendiat ved avdeling Dans.  Han inviterer til midtveisseminar og deler sitt prosjekt "Recurrences - a method within dance and choreography" med publikum i flere visninger.

Midtveisseminaret:

Fredag 5. oktober kl 17:00  
Sted: scene 6   
Opponent er professor i teori ved avdeling Design Theodor Barth. 

I tillegg deles praksisen "Recurrences II - mezmerizing" følgende dager på scene 6: 

Onsdag 3. oktober fra kl 14:30 til kl 17:30
Torsdag 4. oktober fra kl 14:30 til kl 17:30
og
Mandag 8. oktober fra kl 17:00 til kl 20:00 
Tirsdag 9. oktober fra kl 17:00 til kl 20:00

Bandlien har med seg danserne Ann-Christin Berg Kongsnes, Magnus Myhr, Roza Mostaghi og Marte Reithaug Sterud. 

Bandlien retter en spesielt takk til professorene Amanda Steggell, Kai Johnsen og Chrysa Parkinson.

NB: Døren inn til scene 6 vil stå åpen, så det vil være mulig å komme og gå underveis.

Ingen billettbestilling. Velkommen!