Utstilling

Foto: Ane Thon Knutsen.

Kristiansand kunsthall: Avskygninger

Stipendiat på design, Ane Thon Knutsen, deltar på årets Open call i Kristiansand kunsthall. Av 150 søkere har 16 blitt antatt til utstillingen Avskygninger.

Åpningstider: 22. september klokka 14.00–16.00. 23. september – 22. desember, tirsdag – søndag 12.00–16.00.
Sted: Kristiansand Kunsthall, Rådhusgata 11.

Utstillingen som vises i Kristiansand kunsthall og Kristiansand folkebibliotek, som ligger i samme bygg, forteller noe om samtidskunsten akkurat nå, og viser frem Kunsthallen og biblioteket som bevegelige og hendelsesorienterte rom. I tillegg til stipendiat Ane Thon Knutsen, deltar også flere av skolens studenter som nylig har gått ut. 8 av søkerne vil vises i kunsthallens utstillingslokaler, mens de resterende 8 vil være performative eller litterære verk som finner sted i biblioteket og andre steder i bygningen.

Tirsdag 16. oktober kl. 19 i Kristiansand kunsthall:

Klassikerklubben: Virginia Woolf

Kunstner Ane Thon Knutsen leder en samtale om Virginia Woolf, trykkekunst og teksten Merket på veggen.

Ane Thon Knutsen er spesialisert innen boktrykk/letterpress. I sine kunstverk og prosjekter undersøker hun boktrykkekunstens relevans innenfor design og kunstfeltet. Verkene i denne utstillingen tematiserer historien om forfatteren Virginia Woolf og øyeblikket da hennes skrivekunst tok en ny retning med anskaffelsen av en egen trykkpresse og etableringen av The Hogarth Press i 1917. Knutsen viser blant annet en adaptasjon av Woolfs novelle «The Mark on The Wall», den første teksten Woolf skrev etter å ha lært seg å sette bly. Vi starter kvelden med å se på Knutsens verk.

Klassikerklubben drives som en lesesirkel. Det vil si at man forbereder seg og leser en tekst før man kommer, og at ordet er fritt så man kan samtale om og diskutere det man har lest. Men slapp av; man kan komme også uten å ha lest, og allikevel ha en fruktbar samtale eller høre på de som diskuterer!

Følg arrangementet på facebook


Fra Kristiansand kunsthalls nettsider om utstillingen Avskygninger:

I Kristiansand kunsthall vektlegger vi skriftlig praksis og refleksjon rundt våre utstillinger. Med bøker, kataloger, forelesninger og kunstnersamtaler forsøker vi å stimulere kunstopplevelsen og kunstforståelsen. Dette handler både om å produsere meningsbærende formidling til vårt publikum, men også om å skape nye forbindelser inn til kunsten og kunstnerpraksisen. Dersom det eksisterer en tapt dialog mellom litteraturen og det visuelle kunstfeltet, har vår fysiske plassering over Kristiansand folkebibliotek bokstavelig talt gitt oss rom til å gjenoppta denne.

I en tid hvor grensene mellom ulike fagfelt blir tynnere, representerer kunsten og dens evne til å absorbere tverrfaglige uttrykk et spenningsfelt i seg selv. Tilgangen på visuelle plattformer og informasjon synes å ha gjenåpnet en rekke dialoger, ikke bare mot litteraturen men også andre kunstformer. Høsten 2018 oppfordrer vi kunstnere til å vise hvordan litteraturen eller andre kunstfelt kan bli en del av det visuelle kunstprosjektet.

Følg oppdateringer om utstillingen Avskygninger

I kunsthallens lokaler:

Urd Joachimsen Pedersen
Damir Avdagic
Endre Aalrust
Janne Kruse
SHE'S A SHOW (Mette Moestrup og Miriam Karpantschof)
Sofia Magdalena Eliasson
Kirsti van Hoegee
Sveinn Fannar Johannsson

I biblioteket og øvrige steder i bygningen:

Andrea Galiazzo
Ane Thon Knutsen
Jon S. Lunde
Freya Sif Hestnes
Ellen Ugelstad
Annette Kierulf og Tormod Haugland
Monica Aasprong
Hild Borchgrevink