Boklansering

Joan Harris – the life of a dancer –

Monique Skavlan Sunderland, dosent og programansvarlig for bachelorstudiet i samtidsdans, har skrevet en dokumentarisk presentasjon av Joan Harris’ liv og karriere som danser, pedagog, koreograf, administrator og kunstnerisk leder. Nå inviterer avdeling Dans til boklansering i Biblioteket på KHiO.

Joan Harris er kjent i Norge som ballettsjef ved Den Norske Opera og ikke minst som grunnleggeren og første sjef av ballettskolen ved DNO. Hennes oppvekst, bakgrunn og karriere som danser i England er det få som kjenner til i Norge. Boken gir både innsikt i dette og i tiden generelt, danseutdanning og arbeidsbetingelsene for dansere på 40, 50 og 60-tallet. Som en av pionerene innen danseutdanning i Norge, og særlig i klassisk ballett, er det viktig for KHiO og avdeling Dans at Joan Harris sin betydning og historie nå er dokumentert.

Sunderland har gjort et omfattende arbeid gjennom leting i arkiver, innsamling av bilder, sammensetning av ulike fragmenter og samtaler med Joan selv, som er godt over 90 år og bor i England, og med slektninger og tidligere kollegaer. Boken inneholder også personlige notater fra dansekunstnerne som professor Anne Borg, dansepedagog Anne Torill Frich, professor Jahn Magnus Johansen, professor Ellen Kjellberg, dansepedagog Kirsti Skullerud, tidligere danser, pedagog og leder for SBH, Marte Sæther, tidligere leder for DNOs ballettskole, Stefan Ullner og dansekritiker for Dancemagazine i München, Inge Zürner. Disse bidrar til å skape forståelse for hvor viktig hun var for utviklingen av dans som kunstart i Norge. 

Sunderland har tidligere, med støtte fra KUF-utvalget, skrevet og utgitt en dokumentarisk bok om Egon Weng, danser, pedagog og koreograf. Hun har siden 2015 arbeidet med dette prosjektet, som igjen er et ambisiøst og ganske enestående prosjekt; en bok og dokumentasjon om Joan Harris

Les mer 

Monique Skavlan Sunderland