Konsert

Tretromme til Phonotope.

Phonotope 4 – en visuell konsert

Førsteamanuensis i scenografi Carle Lange presenterer en visuell konsert i samarbeid med komponisten Rolf Wallin og Tomas Nilsson i SISU slagverkensemble på Kunsthøgskolen i forbindelse med Ultima Academy programmet 2017. Konserten utgjør en del av Langes kunstneriske utviklingsprosjekt ved avdeling Design.

Sted: Scene 1, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.
Arrangementet er gratis, men krever billett. Bestill billett.

Hovedintensjonen i Carle Langes forskningsprosjekt, som er en studie og videreutvikling av Rolf Wallins komposisjon ”Phonotope” (2001), er å undersøke det visuelle og romlige potensialet i denne komposisjonen. Utvikling og utforming av nye instrumenter har hatt som mål å videreutvikle lydens kvaliteter, knytte komposisjonen til farger og lys samt å knytte det analoge og det digitale uttrykket sterkere sammen.

Tematisk stiller prosjektet spørsmål ved vårt forhold til naturelementene og innebærer studier i sammensatt persepsjon i møtet mellom det vi ser og det vi hører eller sanser på annen måte simultant.

Rolf Wallin Phonotope 4 (2001/2017)
En biotop er et område med et samfunn av plante- og dyrearter, avhengige av hverandre og påvirket av jordsmonn, værforhold etc. i et fint avstemt nettverk. En "Phonotop" blir da et "lydområde", der musikere og klanger lever sammen.

Rolf Wallins første Phonotope ble utviklet i 2001 på IRCAM, Centre Pompidou, Paris. De elektroniske omgivelsene ble da befolket av Arditti String Quartet. Musikerne spiller ikke etter et vanlig partitur, men etter spilleregler som i et kortspill. Istedet for årstider går de gjennom de fem tradisjonelle kinesiske elementene: jord, metall, vann, tre, og ild. Hvert element har sine helt spesifikke kvaliteter som forvandler "Phonotopen", slik årstidene fullstendig forvandler en skog eller en savanne.

Siden har fire andre ”Phonotoper”, med helt andre instrumentkombinasjoner, sett dagens lys. I denne nye versjonen av Phonotope 4 har scenograf Carle Lange utvidet verket ut fra lydverdenen og skapt et visuelt landskap, der hørsel og syn, lys og lyd, farger og rom, akustisk og elektronisk møtes, og der publikum blir en del av komposisjonen.

Sammen med musikerne i SISU Slagverkensemble har Lange skapt nye og fascinerende instrumenter som ikke bare kan frambringe de lydkvalitetene som Wallin assosierer med de fem elementene, men som faktisk er laget av dem, fra "talende" trestammer til høyspent elektrisk ildregn.

Det blir mulig for publikum å delta i samtale med utøverne etter konserten.

Les mer om Langes forskningsprosjekt på prosjektets side.

Musikk: Rolf Wallin
Rom: Carle Lange
Instrumenter: Thomas Nilsson, Carle Lange
Slagverk: Thomas Nilsson, Bjørn Skansen, Bjørn-Christian Svarstad
Video: Martin Gautron, Loïs Drouglazet Landskap: Oliver Edwards, Carle Lange
Bevegelse: Kjetil SkøienLyd: Anders Svinndal, Audun MelbyeLys: Aksel Sundbotten


Ekspertise:
Tre: Trond Solberg, Julius Winger
Vann: Bodil Diesen, Anders Hovind, Terje Andresen
Jord: Kristin Solberg
Metall: Marcus Martinuzzi
Ståle LarsenIld: Terje Andresen