Kurs

Etter- og videreutdanningskurs: Kunsthistorie 2 - Modernismens epoke (1850-1950)

Målgruppe: Kurset er åpent for eksterne, i tillegg kommer BA- og MA-studenter fra Kunstakademiet

Innhold: Forelesningsrekken vil være en gjennomgang av modernismens historiografi og billedkunst fra dens spede begynnelse i Paris i midten av det nittende århundre og til avslutningen i New York i årene etter andre verdenskrig.

Forelesningene dekker følgende emner kronologisk:

  1. Realisme-naturalisme-impresjonisme
  2. Neoimpresjonisme-Symbolisme-dekadens-syntetisme
  3. Modernismen begynner. Ekspresjonisme, tysk og fransk
  4. Kubisme-futurisme-suprematisme
  5. Den historiske avantgarden. Dada-russisk futurisme-surrealisme
  6. New York. Abstrakt ekspresjonisme

Organisering: Seminar

Forkunnskaper: Ingen.

Kursholder/instruktør: Stian Grøgaard

Kursstart:
Uke 10: mandag 7., tirsdag 8. og onsdag 9. mars
Uke 11: mandag 14., tirsdag 15. og onsdag 16. mars

Tid: 13:00-16:00

Sted: Auditoriet

Anbefalt litteratur:

  • Clark, T.J. The painting of modern life: Paris in the art of Monet and his followers. Princeton.
  • Gardner, Helen, Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya (1995). Art Through the Ages
  • Krauss, Rosalind (1977). Passages in Modern Sculpture.

Antall plasser: 40

Deltakeravgift: Ingen

Påmelding til evu@khio.no