Servicesenteret er eit felles møtepunkt for resepsjon, drift og it, der brukaren har ein stad med eitt telefonnummer og ein helpdesk. Dei fleste spørsmål som gjeld adgangskort, parkering, it, drift, utlån av AV-utstyr blir behandla her.

3. juni 2019 etablerer KHiO det nye Servicesenteret og samlar funksjonane til resepsjon, drift og it til eitt nytt felles møtepunkt.

Målet er at publikum skal ha ein stad å vende seg uavhengig av om ein er gjest, tilsett eller student.

Se underpunkta for å få svar på det du lurer på.

Les også nyhetssaka om servicesenteret.