Studentdemokratiet er til for å fremje studentane sine synspunkt. Faglige ønske, sosiale tiltak, studentanes rettar, skolens tenester med meir. Det høgste organet i studentpolitikken er Studentrådet. Studentane har også eigne representantar i styret for KHiO.

Studentrådet