Exhibition

Sidsel Palmstrøm: Basis

Sidsel Palmstrøm, førsteamanuensis i tekstil kunst, åpner separatutstilling i TRAFO Kunsthall.

Tid: Åpner lørdag 2. mars, klokken 13.00-16.00. Utstillingen står til 14.04. Åpningstider er tirsdag–søndag 12.00–16.00.
Sted: Prosjektrommet, TRAFO Kunsthall, Lensmannslia 60, Asker.

Ordet basis kommer fra gresk og betyr sokkel, grunnlag eller grunnvoll. Ulike basis-definisjoner inngår i mange deler av matematikken, for eksempel i algebra, i funksjonsanalyse og i geometri og topografi. I arkitekturen kan basis forstås som fundament, et underlag for et byggverk, eller et forstykke på en søyle.

Sidsel Palmstrøm om utstillingen:

Utgangspunktet for installasjonen i Prosjektrommet på Trafo Kunsthall er min fasinasjon for tau. Tau framstilles på flere måter og er ikke en basis i seg selv, men danner grunnlag for en rekke funksjoner og aktiviteter.
Det er vanskelig å forestille seg en verden uten tau. Tykke eller tynne, av kunst- eller naturfiber, håndlagde eller maskin slåtte, korte stumper og lange kveiler. Tau er et universalverktøy, en ting og et livsnødvendig redskap. Det er et grunnleggende hjelpemiddel, for å samle, sanke, trekke og dra, løfte, senke og frakte. Tau, rep og liner kan flettes til hengebroer eller danne grunnlaget for svingradiusen i en huske. Tau er nødvendig for å styre seil opp mot vinden på ferd over havet. Tau kan redde liv og ta liv. Tau angår oss personlig og på et kollektivt plan. Og slik har det vært lenge.

Et tau kan sees som en linje, en strek, der smidighet og formbarhet avhenger av tykkelsen. Disse linjene kan igjen krysses og kveiles så nye former oppstår. Installasjonen BASIS er laget til prosjektrommet på Trafo. To premisser ligger til grunn for arbeidet: Å ta i bruk den rause takhøyden og å arbeide med manila tau som hovedmateriale. Det oppspente tauverket danner rom i rommet som igjen tegner skygger og skaper nye rom og overlappinger. Jeg har forsøkt å tegne med tau, lage linjespill og nettverk i håp om at et møte med det fysiske materialet og skyggene som dannes kan gi resonans og skape forbindelser til den enkelte, til våre imaginære rom og fortellinger.


Utstillingen er en del av Sidsel Palmstrøms KUF-arbeid (kunstnerisk utvikling og forskning) ved avdeling Kunst og håndverk.