Exhibition

Fra serien Pages av Caroline Slotte.

Galleri Format Oslo: Ca­ro­li­ne Slot­te / Kris­ti­na Ris­ka

Professor i keramisk kunst Caroline Slotte har utforsket hva som skjer når vi møter former som oppfører seg materialmessig ulogisk – tre som oppfører seg som papir, glass som sprekker som leire og porselen som bøyer seg som silikon. Hun stiller ut på Galleri Format sammen med den finske keramikeren Kristina Riska.

Tid: Utstillingen åpner torsdag 11. oktober klokken 18.00. Åpningstider: Tirsdag–fredag 12.00–17.00, lørdag–søndag 12.00–16.00. Står til søndag 18. november.
Sted:
Galleri Format Oslo, Rådhusgaten 24.

Caroline Slotte om utstillingen:
"Inför denna utställning har tankar kring materialitet och materialmässiga tvetydigheter upptagit mig.

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för de lager av betydelser och associationer materialet i sig tillför ett verk. Människans förmåga att identifiera material fascinerar mig. Med stor säkerhet kategoriserar vi föremål i vår omgivning på basen av visuella kännetecken och slutsatser dras snabbt och oreflekterat angående ett objekts vikt, massa, temperatur och konsistens – många av dessa egenskaper som egentligen inte går att fastslå visuellt. Vad händer då om vi möter former som som uppför sig materialmässigt ologiskt – trä som veckar sig som papper, glas som spricker som lera, porslin som böjer sig som silikon?

Inför denna utställning har jag strävat efter att komplicera den här automatiska igenkänningsprocessen genom att undersöka skulpturala former och strukturer där materialiteten självt förblir ett frågetecken."

På denne utstillingen deltar også den finske keramikeren Kristina Riska, som var gjestekunstner på KHiO våren 2018. Flere av verkene er laget på KHiO.