Exhibition

800 år gammel eik på Øvre Svartedal. Foto: Hans Hamid Rasmussen.

Skiptvet

Skiptvet
October 21 2017 - January 17 2018
Galleri F 15

Utstillingen Skiptvet er et resultat av prosjektet Landbruksspørsmål – gårdskunst i Skiptvet 2013-18, utviklet i samarbeid mellom kunstnere og gårder i Skiptvet. Fra Kunst og håndverk deltar Margrete Iren Pettersen som er masterstudent ved Kunst i offentlige rom og fagområdeansvarlig ved tekstil og professor i kunst Hans Hamid Rasmussen.

Åtte kunstnere har over tid oppholdt seg på gårdene Berg, Ruene, Nordre Solberg, Hoel Vestre, Skaug, Vister, Øvre Svartedal og Onstad. Underveis har det vært seminarer, debattmøter og workshops. Ulike ståsteder og syn på verden har kommet for en dag. Landbruket er en omdiskutert næring i stadig endring. Hvem skal produsere maten vår? Enkelte mener at globale markedsmekanismer løser utfordringene med tilbud og etterspørsel. Norges Bondelag etterlyser forståelse for den norske bondens sentrale rolle. Landbruket er samfunnsbyggende og fullt av fortellinger. Kunsthistorien ville vært fattigere uten kulturlandskap, dyr, stilleben, arbeidende bønder og andre landbruksmotiver. Det passer derfor å ta Skiptvet til Galleri F 15, Alby gård på Jeløya.

I utstillingen Skiptvet møter vi landbruksbygda med sin historie, matproduksjon og regionale posisjon. Gjennom de åtte kunstnernes arbeider i galleriet, det kulturhistoriske materialet, en podkast, formidlingsprogrammet og en kommende publikasjon, flettes det sammen historier som tar opp i seg undersøkende, tidkrevende, masseforflyttende, kritiske og spekulative måter å bevege seg i landbruket på. Skiptvet kan være mange steder.

Initiativtakere til prosjektet er kunstnerne Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm. Holm disputerte ved Kunsthøgskolen 12. juni, 2017.

Deltakelse for masterstudent Margrete Iren Pettersen og professor Hans Hamid Rasmussen er gjort mulig ved støtte fra KHiO, gjennom teknisk støtte og høy faglig kompetanse, med spesiell takk til Brynhild Seim ved Printshop.

Deltagende kunstnere er:

Bodil Furu (NO)
Christy Gast (USA)
Hans Hamid Rasmussen (NO)
Ingvild Holm (NO)
Line Bøhmer Løkken (NO)
Margrete Pettersen (NO)
Roderick Hietbrink (NL)
Åsa Sonjasdotter (SE)

Podcast: Yngvild Færøy (NO) og Søssa Jørgensen (NO)
Curators: Søssa Jørgensen og
Geir Tore Holm i samarbeid med Skiptvet Bondelag.

Farms: Vister, Skaug, Ruene,
Onstad, Øvre Svartedal, Berg, Hoel Vestre,
Nordre Solberg

Se arrangementet på Galleri F 15
Mer informasjon om prosjektet