Exhibition

MMM

Velkommen til gruppeutstillingen “MMM” på Galleri Seilduken. Tittelen viser til at verkene representerer ulike estetiske og tematiske tilnærminger til metall som materiale og metode.

Utstillingen er et samarbeid mellom 2. og 3. års bachelorstudenter i metall- og smykkekunst på avdeling Kunst og håndverk. Forsøk og prosesser fra siste semesters kurs, "MMM", ligger til grunn for en variert introduksjon til metall. Som kroppslig, kommunikativt, praktisk eller abstrakt redskap, en undersøkende beskrivelse av metallenes egenskaper.

Deltagende studenter

Cecilia Bivald
Klara Brydewall Sandquist
Veronica Cheann Frida Feline Dahl
Nicholas Fox
Markus Moen Von Krogh
Madelen Isa Lindgren
Johannes Lindh
Robin S. Nilsen
Sayo Ota
Rebecca Davan Salvesen
Ronja Wickstrøm
Yildiz Yalcin