Seminar/Conference

Agenda: Kontekst

Hvordan oppstod kontekstbegrepet i kunst, og hva var bakgrunnen for det?
I dette seminaret som er et samarbeide mellom AGENDA og Kunstnerforbundet vil vi diskutere begrepet kontekst gjennom kunstnerisk teori og praksis.

Forelesere:
Tre utstillere som åpner utstilling i Kunstnerforbundet dagen før : Andrea Bakketun. Kristina Bræin og Heidi Bjørgan vil snakke om hvordan de forholder seg til kontekst i eget arbeide.

Jonas Ekeberg, redaktør for Kunstkritikk

Natalie Hope O´Donnell , Kurator ved Munch Museet

Moderatorer : Kjersti Solbakken, kurator og daglig leder ved Kunstnerforbundet og Lotte Konow Lund førsteamanuensis ved Kunst og Håndverk, KHIO

Program med tidspunkt kommer senere