Foto: Øystein Thorvaldsen

Verkstedene for tre og CNC inkluderer et grovverksted, et verksted med CNC-fres, vannskjærer og laserskjærer, og et modell- og prototypeverksted for arbeide i heltre og kryssfinerplater.

CNC

CNC-verkstedet. Foto: Øystein Thorvaldsen

CNC er et programmeringsspråk spesielt utviklet for styring av høypresisjons skjære- og slipemaskiner. CNC står for Computer Numerical Control, som betyr datamaskinbasert numerisk styring. Verkstedet har en CNC-fres, en laserskjærer og en vannskjærer.

Vannskjæreren kan skjære nesten alle materialer, alt fra stål til glass, stein, skum og gipsplater.
Laserskjæreren kan gravere og skjære på en stor skala av materialer.
CNC-fresen er velegnet til 3D-utskjæringer.

Verksmester:

Frido Evers
Tlf. 94 52 33 95
frido.evers@khio.no

Åpningstider:

Mandag, tirsdag og torsdag
09:00 – 15:45

Sertifisering:

Ingen sertifisering. Alt arbeid går via verksmester.