Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) har flere tusen studiebøker til universitet og høgskole på lyd. Mange studenter med dysleksi eller andre lesevansker vet ikke at de har rett til å låne lydbøker fra NLB.

Mange studenter strever med å lese pensum. Årsaker kan være dysleksi, AD/HD eller andre ting som gjør trykt tekst vanskelig å tilegne seg. For mange kan lydbøker fra NLB gjøre studiene enklere.

Mye å velge fra

Som låner hos NLB kan studenter velge blant tusenvis av lydbøker fra ulike fagområder. Samlingen består av lydbøker innenfor en rekke universitet- og høgskolefag, for eksempel psykologi, økonomi, statsvitenskap, helse- og sosialfag og pedagogikk. Å låne fra NLB er gratis.

NLB har en egen studenttjeneste som hjelper med å finne studielitteraturen man trenger. Om boken ikke finnes i deres egen bokbase, bistår studenttjenesten med å søke etter titler i det svenske lydbiblioteket MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), som har den største samlingen av lydbøker i Norden.

Fulltekst

Mange studenter med dysleksi har glede av at bøker produsert med talesyntese er fulltekstbøker. En låner med konsentrasjonsvansker deler sine erfaringer: «Jeg følger med på teksten på skjermen samtidig som jeg lytter. Når lyd og tekst er rett foran meg er det lettere å få oversikt og følge med. At jeg har det i lydformat i tillegg til teksten, gjør at jeg lettere får med meg innholdet, og at jeg dermed slipper å lese et avsnitt mange ganger.»

Kjenner du noen studenter som strever med å lese? Fortell dem om NLB!

Søk NLBs boksamlinger

http://websok.nlb.no/cgi-bin/websok