Kunsthøgskolen i Oslo har eit styre og ei todelt dagleg leiing med ein vald rektor og ein tilsett direktør.

Verksemda er organisert i fagavdelingar for dei ulike studieretningane  og fagseksjonar for dei administrative fellesfunksjonane.