Frå inngangen til 31 Villa Moderne i Arcueil
Foto: Silje Johannesen

Takka vere donasjonar frå ti formuande og kunstinteresserte nordmenn, kunne Statens kunstakademi i 1939 kjøpe eit atelierhus til bruk «for unge kunststuderande» i kommunen Arcueil sør for Paris. Det legendariske aterlierhuset har vore brukt av kunstnarar sidan fredsslutninga i 1945, men har hatt eit aukande behov for renovasjon. Huset er nå ferdig oppussa og gjenopna for studie- og arbeidsopphald for studentar og tilsette ved KHiO.

Gjennom ein type Artist-in-residence har meir enn 500 norske kunstnarar brukt huset til kortare eller lengre studieopphald. Kunstmetropolen med sin rikdom av impulsar og kunst har vore viktig i tidlegare tider. Atelierhuset i Arcueil tilbyr gode arbeidsforhold, Paris er fortsatt Paris, og huset ligg for den spreke fortsatt i gangavstand frå Paris sentrum.

Rehabilitering

Atelierhuset har vore i samanhengande bruk frå 1945/46 og fram til i dag. Men huset har ofte hatt behov for oppgradering og har difor også i enkelte periodar vore lite i bruk. I 2012 var den bygningsmessige tilstanden så dårleg at huset i praksis vart stengt.

Les også: Aftenposten 30.01.2015: Kunstnernes hus i Paris står i fare for å bli ødelagt

Atelierhuset er no totalrehabilitert. Innanfor ei kostnadsramme på 3 millionar kr frå KHiOs investeringsbudsjett er det, i regi av Statsbygg, gjennomført ei fullstendig innvendig rehabilitering med isolering, behandling av alle overflater, golv, utskifting av vindauge, bad- og kjøkkeninnreiing, elektrisk anlegg og fyringsanlegg. Det blir også kjøpt inn ein del nye møblar.

Frå november 2017 blir huset stilt til rådvelde for ein ny generasjon studentar ved KHiO for kortare studieopphold eller prosjektarbeid relatert til studiet.